PROPOZÍCIE - NON-STOP BEH

Prejsť na obsah

NON-STOP BEH HREBEŇOM NÍZKYCH TATIER

Organizačné pokyny pre účastníkov XXVII.ročníka - 46,5 km

Organizátor:
Športové združenie Non-stop beh Banská Bystrica

Termín: 29.06.2019 (sobota)

Štart: Spoločný 9:30 hod, parkovisko Trangoška

Cieľ: Donovaly

Trasa:

 • Trasa:  Trangoška ( 1120m n.m.)

 • Chata M.R.Štefánika (1728m n.m.)

 • Krupova Hoľa (1927m n.m.)

 • Konské (1850m n.m.)

 • Kamenná chata ( 2000m n.m.)

 • Dereše (2000m n.m.)

 • Poľana (1890m n.m.)

 • Kotliská (1937m n.m.)

 • Chabenec (1955m n.m.)

 • Ďurková ( 1750m n.m.)

 • Latiborská Hoľa (1643m n.m.)

 • Košarisko ( 1690m n.m.)

 • Veľká Chochuľa ( 1753m n.m.)

 • Malá Chochuľa (1719m n.m.)

 • Prašivá (1652m n.m.)

 • Hiadeľské Sedlo (1099m n.m.)  

 • Kozí Chrbát (1330m n.m.)

 • Kečka (1220m n.m.)   

 • Polianka ( 1043m n.m.)   

 • Donovaly (980 m n.m.)


Prihlásenie:
Pretekári sa prihlasujú cez on-line prihlasovací link na našej stránke.


Prihláška je platná len s uhradeným štartovacím poplatkom!!!

Štartovné:

Do 02.06.2019...................... 33.00 €

Od 03.06. - 16.06.2019.......... 43.00 €

Od 17.06. - 23.06.2019.......... 53.00 €


Upozornenie:

Počet pretekárov je limitovaný na 250 osôb. Ak bude štartovacia listina naplnená skôr (t.j. do 23.06.2019), bude prihlasovanie zastavené!!!


Štartovné môžete uhradiť buď priamym vkladom na účet združenia
v Tatrabanke, a.s.  alebo bankovým prevodom na č.účtu: 2621099313 / 1100
IBAN: SK42 1100 0000 0026 2109 9313
SWIFT (BIC): TATRSKBX
VS = dátum narodenia pretekára/pretekárky v tvare DDMMRRRR
KS = 0308
V štartovnom je zahrnuté – občerstvenie počas preteku, občerstvenie v cieli, účastnicky balíček s tričkom a poistenie.

Kategórie:
 • M = muži do 39 rokov vrátane
 • M40 = muži do 49 rokov vrátane
 • V = muži nad 50 rokov vrátane
 • Z = ženy do 39 rokov vrátane
 • ZV = ženy nad 40 rokov vrátane
Rozhoduje vždy rok narodenia pretekára/pretekárky.

Štartujú:
Pretekári s platným lekárskym potvrdením o zdravotnej spôsobilosti alebo s platným registračným preukazom klubovej príslušnosti (ľubovolný šport) alebo s platnou licenciou pretekára alebo príslušníci MO a MV.

Povrch trate: Horský chodník, zvážnica, lesný chodník, asfalt

Zdravotná služba: Horská záchranná služba Veľká Fatra

Ceny:  

Prví traja v každej kategórii získavajú vecné ceny.
Prví piati muži v absolútnom poradí získavajú finančné ceny.
Prvé tri ženy v absolútnom poradí získavajú finančné ceny.

Špeciálna finančné prémia je za prekonanie traťového rekordu 4:08:14 hod.

Doprava:

Odvoz autobusom na štart na Trangošku je za poplatok 5,00 € a treba si to zaškrtnúť v prihláške a samozrejme spolu so štartovným uhradiť.

Odchod autobusov je o 7.30 hod.

Miesto odchodu je parkovisko pred VÚB, námestie Slobody 1, Banská Bystrica, cca 500m od SAD.
Odchod autobusu z Donovalov do B.Bystrice po vyhodnotení pretekov cca 18:00 hod.

Občerstvovačky:
10km - Kamenná chata
21km - Sedlo v Ďurkovej
31km - Veľká Chochuľa
36km - Hiadeľské Sedlo
Poskytnuté budú - voda, iontový nápoj, čaj, ovocie čerstvé aj sušené, musli, čokoláda, ...
Odoporúčame pretekárom, aby si zobrali so sebou aj vlastné občerstvenie a nápoje
.


Povinná výbava pretekárov:

1. Fľaša s 0,5l tekutiny (ľadvinka, camelback,...)

2. Tenká bunda (fukerka)


Časové limity:
1. Ďurková 13:00 hod
2. Hiadeľské sedlo 16:00 hod
3. Donovaly cieľ 18:00 hod

Pretekári, ktorí nestihnú prebehnúť časové limity, budú diskvalifikovaní a nebudú môcť pokračovať ďalej v preteku. Členovia hliadok z občerstvovacích staníc ich privezú do cieľa na Donovaly.

Penalizácia:
1. Za stratu štartovného čísla + 10 min.
2. Nekompletná povinná výbava + 10 min.

Ubytovanie:
Pretekári si zabezpečujú individuálne, doporučujeme:
www.ubytkonahorach.sk
www.parksnow.sk
 
Upozornenie:

Trať je veľmi náročná, len pre veľmi zdatných bežcov. Prechádza nadmorskej výške okolo 2000m n.m.. Je náročnejšia ako ktorýkoľvek maratón na ceste.

Vyžaduje si to kvalitnú prípravu v horách.

Organizačný výbor

PROFIL TRATE

Návrat na obsah