PROPOZÍCIE - NON-STOP BEH

Prejsť na obsah

BANSKOBYSTRICKÁ STOPA

Organizačné pokyny pre účastníkov III.ročníka

Pretek: Banskobystrická  stopa
Organizátor:
Športové združenie  Non-stop beh
Spoluorganizatori:
Mesto Banská Bystrica a obec Králiky
Dátum:
21.2.2015
Štart:
Králiky - pod skokanským mostíkom
Cieľ:
Králiky - lyžiarsky bežecký  štadión

Spôsob behu: Klasická technika
Čas štartu:
10:30 hod.

Kategórie:

Juniorki (do
1994 vrátane) - 17 km A
Ženy do 40 (1976 a mladšie) - 17 km B
Ženy nad 40 (1975 a staršie) - 17 km C
Juniori (do 1994 vrátane) - 17 km D
Muži do 40 (1976 a mladší) - 17 km E
Muži nad 40 (1975 a starší) - 17 km F


Spôsob behu:
Voľná technika
Čas štartu: 11:30 hod.

Kategórie:
Juniorki (do 1994 vrátane) - 17 km G
Ženy do 40 (1976 a mladšie) - 17 km H
Ženy nad 40 (1975 a staršie) - 17 km I
Juniori (do 1994 vrátane) - 17 km J
Muži do 40 (1976 a mladší) - 17 km K
Muži nad 40 (1975 a starší) - 17 km L


Prihlášky:
Prihlásiť na pretek sa môžete on-line na webovej stránke www.nonstopbehnt.sk alebo osobne na MÚ od 8:00 do 15:00 hod Československej armády 26, B. Bystrica , p.Danka Cibuľková

Úhrada štartovného, štartovné čísla a prezentácia:
Na bankový účet v Tatrabanke 2621099313 / 1100 (VS je dátum narodenia) alebo v hotovosti pri prihlásení sa na pretek na MÚ alebo v hotovosti pri prezentácii pred štartom na Králikoch (v bežeckom areáli) od 7:30 do 9:30 hod

Kancelária pretekov cieľ:
Veža - Králiky,  lyžiarsky bežecký štadión

Štartovné:
do
20.02.2015 - 7 €
v deň
preteku - 10 €


Časomiera a výsledky:
Zabezpečuje usporiadateľ

Technické  ustanovenia


Predpis:
Preteky sa uskutočnia  podľa platných pravidiel lyžiarskych pretekov

Doprava:
Individuálna

Trať pretekov
:
2 x okruh
- Doskočisko pod skokanským mostíkom
- Šariancová
- Tichá
- Chata nad Tajovom
- Stará strelnica
- Bežecký štadión
Občerstvovacia stanica na 9km


Batožina:
O vrecia s osobnými vecami pretekárov sa stará usporiadateľ pretekov a budú prevezené zo štartu do cieľa, kde si ich pretekári vyzdvihnú
na základe štartovného čísla

Protesty:
Podľa pravidiel lyžiarskych pretekov

Vyhlásenie výsledkov:
Prví traja pretekári v  každej kategórii priebežne od 13:00 hod.

Odvolanie pretekov:
Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade nepriaznivých snehových podmienok pretek odvolať alebo preložiť na iný termín

Dôležité upozornenie:
Dopravné prostriedky  musia byť vybavené snehovými reťazami

Rôzne:

  • obecenstvo, pretekári a  činovníci sa zúčastňujú pretekov  na  vlastné nebezpečie

  • usporiadateľ si  vyhradzuje právo zmeny rozpisu pretekov a miesto pretekov


Organizačný výbor:
Riaditeľ pretekov:
Ing. Martin Ivanič
Hlavný rozhodca:
Velitel trate:
Časomiera a výsledky:
Zdenko Dlhoš

SPONZORI

SPOLUORGANIZÁTORI

mesto Banská Bystrica

obec Králiky

obec Kordíky

obec Tajov

Návrat na obsah