PROPOZÍCIE - NON-STOP BEH

Prejsť na obsah

DONOVALSKÝ POLMARATÓN

Organizačné pokyny pre účastníkov XVI.ročníka - 21 km

Organizátor: Športové združenie Non-stop beh Banská Bystrica

Termín: 29.06.2019 (sobota)

Štart: Spoločný 13:00 hod, Donovaly

Cieľ: Donovaly

Trasa:
 • Donovaly (980 m n.m.)
 • Mišúty (990 m n.m.)

 • Pod Žarnovkou (950 m n.m.)

 • Korytnica kúpele (830 m n.m.)

 • Sedlo pod Babou (949 m n.m.)

 • Hiadelské sedlo (1099 m n.m.)

 • Zimná lyžiarska trasa

 • Kečka (1220 m n.m.)

 • Polianka (1043 m n.m.)

 • Donovaly (980 m n.m.)


Prihlásenie:
Preteári sa prihlasujú cez on-line prihlasovací link na našej stránke.


Prihláška je platná len s uhradeným štartovacím poplatkom!!!

Štartovné:

Do 09.06.2019...................... 19.00 €
Od 10.06. - 23.06.2019.......... 22.00 €
Od 24.06. - 28.06.2019.......... 25.00 €

Upozornenie:
V deň preteku sa nebude možné prihlásiť!!!

Štartovné môžete uhradiť buď priamym vkladom na účet združenia v Tatrabanke, a.s.  alebo bankovým prevodom na č.účtu: 2621099313 / 1100
IBAN: SK42 1100 0000 0026 2109 9313
SWIFT (BIC): TATRSKBX
VS = dátum narodenia pretekára/pretekárky v tvare DDMMRRRR
KS = 0308
 
V štartovnom je zahrnuté - občerstvenie počas preteku, občerstvenie v cieli, účastnícky balíček s tričkom a poistenie.

Kategórie:
 • M = muži do 39 rokov vrátane

 • M40 = muži do 49 rokov vrátane

 • V = muži nad 50 rokov vrátane

 • Z = ženy

 • ZV = ženy na 40 rokov vrátane


Rozhoduje vždy rok narodenia pretekára.


Povrch trate:
Horský chodník, zvážnica, lesný chodník, asfalt

Zdravotná služba:
Horská záchranná služba Veľká Fatra


Ceny:
Prví traja v kategórii obdržia vecné ceny
Prví piati muži v absolútnom poradí obdržia finančné ceny
Prvé tri ženy v absolútnom poradí obdržia finančné ceny
Špeciálna finančná prémia je za prekonanie traťového rekordu 1:16:48 hod.


Doprava:
Odchod autobusu z Donovalov do B.Bystrice  je  po vyhodnotení pretekov cca 18:00h.

Občerstvovačky:
10 km – Hiadeľské sedlo               
19 km - Polianka
Poskytnuté budú - voda, iontový nápoj, čaj, ovocie čerstvé aj sušené , musli, čokoláda, ...
Odporúčame pretekárom, aby si zobrali so sebou aj vlastné občerstvenie a nápoje.

Ubytovanie:
Pretekári si zabezpečujú individuálne, doporučujeme:


Organizačný výbor

PROFIL TRATE

Návrat na obsah