PRIHLÁŠKA - NON-STOP BEH

Prejsť na obsah

ONLINE PRIHLÁŠKA

NON-STOP BEH HREBEŇOM N.TATIER
DONOVALSKÝ POLMARATÓN
BANSKOBYSTRICKÁ STOPAÁNO
NIE

Súhlasím

Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia pretekára!!!


Štartovné - Participation fee
NSBHNT (46,5km)                               Doprava autobusom je 3.00 €

Do 21.05.2017...................... 24.00 €    s dopravou...... 27.00 €

Od 22.05. - 11.06.2017.......... 30.00 €   s dopravou...... 33.00 €

Od 12.06. - 18.06.2017.......... 40.00 €    s dopravou...... 43.00 €


Upozornenie:
Počet pretekárov je limitovaný na 250 osôb. Ak bude štartovacia listina naplnená skôr (t.j. do 18.6.2017), bude prihlasovanie zastavené!!!


DP (21km)
Do 04.06.2017...................... 15.00 €
Od 05.06. - 18.06.2017.......... 18.00 €
Od 19.06. - 23.06.2017.......... 22.00 €

Upozornenie:
V deň preteku sa nebude možné prihlásiť!!!

Štartovné  prosíme  uhradiť  na  číslo  účtu  v  Tatrabanke 2621099313 / 1100

VS = dátum narodenia
KS = 0308
ŠS = 49 alebo 21 (podľa preteku)

IBAN banky SK42 1100 0000 0026 2109 9313

SWIFT banky TATR  SK  BX
  

Zaslaním prihlášky súhlasíte s podmienkami a pravidlami pretekov a potvrdzujete štart na vlastné nebezpečenstvo!!!

Návrat na obsah